מעניין לחיות פה | 6010*
ברוכים הבאים לרשת מגדלי הים התיכון

בוא/י לגלות מה הופך את הדיור המוגן ברשת מגדלי הים התיכון לחוויית מגורים ברמה אחרת. בבעלות הרשת שבעה בתי דיור מוגן פעילים, המציעים דירות יוקרה אטרקטיביות ובסגנונות שונים, המספקים חווית מגורים וקשת רחבה של שירותים.

סגירה x
שתפו שלחו במייל הדפיסו

חוק הדיור המוגן

חוק הדיור המוגן אושר בכנסת במאי 2012. החוק קובע את זכויות הדיירים בדיור המוגן וכן מגן על כספם.

לאחר שאושרה הצעת החוק בקריאה הראשונה, נציגי משרד הרווחה והמשפטים ערכו דיונים מול נציגי הדיור המוגן, על מנת לאפשר חוק שיגן על זכויות הדיירים וכן יאפשר את התפתחות שוק הדיור המוגן תוך שמירה על ניהול תקין.

law

חוק הדיור המוגן קובע כי כל מפעילי בתי הדיור המוגן יקבלו את רישיון ההפעלה על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים, על מנת להגן על אוכלוסיית הדיירים ומאפייניה, ובתנאי שיעמדו בתנאים שקובע החוק.

הנהלת הדיור המוגן, מחויבת על פי החוק החדש, להגיש מסמך גילוי לדייר בטרם חתימתו על הסכם ההתקשרות בינו לבין דיור מוגן. מסמך זה נועד על מנת להבטיח את המידע שהקשיש קיבל טרם כניסתו וכי מודע לכל תנאי המגורים ותנאי ההתקשרות בין המוסד לבינו וזאת לפני שהדייר חתם על הסכם ההתקשרות. מסמך זה תורם לקשיש בהחלטתו האם בית הדיור המוגן מתאים לצרכיו וכן לערוך השוואה לבתי דיור מוגן אחרים.

החוק החדש עושה הפרדה בין סוגי השירותים השונים שמציעים בתי הדיור המוגן, שירותי החובה ושירותי הרשות. שירותי החובה אלו כל השירותים אותם בתי הדיור המוגן מחויבים לספק לדיירים על פי חוק והם כוללים את שירותי הבריאות, עבודה סוציאלית, ניקיון, שמירה ואחזקה. אין באפשרות הדיור המוגן לוותר על אחד משירותים אלו. החוק קובע כי הנהלת הדיור המוגן אינה יכולה לחייב את דיירי הבית לצרוך את שירותי הרשות, אלא אם הסכימו לכך במעמד חתימת החוזה.

חוק הדיור המוגן אינו מאפשר למוסד לגבות כספים נוספים שלא נכללים בחוזה. ההנהלה תוכל להעלות את מחירי השירותים רק בשיעורי עלויות התפעול עד לסכום המקסימאלי שנקבע מראש וכן שהדייר מודע לכך. בנוסף, החוק מסדיר את השבת דמי הפיקדון ומועדיו לדייר או למשפחתו. נושא זה הינו קריטי בקביעת החוק בכך שמבטיח לדייר את הגב הכלכלי עליו יוכל להישען במידה ויחליט לעזוב את בית הדיור המוגן. החוק אף מחייב את הנהלת בית הדיור המוגן להציע לדיירים בטוחות שיבטיחו את כספי הפיקדון אותו שילמו, פרט זה אינו מחייב את הדייר לקבל בטוחות אלו.

הדיור המוגן יכול לבחור בין מספר בטוחות אותן יוכל להציע לדיירים:

– ביטוח הכספים.

– ערבות בנקאית.

– הפקדת סכום מכספי הפיקדון אצל נאמן על פי חוזה נאמנות בו נקבע כי סכום זה שייך לדייר.

– משכנתא ראשונה.

החוק מתייחס גם לחובות ואחריות ההנהלה בבדיקת מצבו התפקודי של הדייר באופן יומיומי וכן מחויבותם להפנותו לאיש מקצוע במידה וחלה התדרדרות במצבו. כמו כן, דייר בדיור המוגן, המעוניין להלין בדירתו מטפל צמוד, יוכל לעשות זאת לאחר שקיבל אישור על כך מההנהלה ובמידה וקיבל אישור רפואי כי הוא אכן זקוק לכך. הדיור המוגן יכול לסרב לבקשת הדייר להלנת מטפל אך ורק בנסיבות מיוחדות ובאישור משרד הרווחה.

בנוסף, החוק החדש קובע כי במידה והבית כולל לפחות 250 יחידות דיור, ההנהלה מחויבת להקים מחלקה סיעודית שתהווה חלק מבית הדיור המוגן.

 

צרו עמנו קשר